De Cito Eindtoets in het kort

De Eindtoets Basisonderwijs geeft onafhankelijke informatie voor de keuze van een passend type voortgezet onderwijs. De Eindtoets is een leer- of schoolvorderingentoets. De toets meet wat een kind in vergelijking met andere kinderen in 8 jaar basisonderwijs geleerd heeft. De leervorderingen zeggen iets over de kansen op succes in de verschillende typen van het voortgezet onderwijs. Indirect zegt de score op de Citotoets ook veel over eigenschappen die van grote invloed zijn op toekomstig schoolsucces, zoals intelligentie, leertempo, nauwkeurigheid, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen.
Op deze website lees je alle informatie over de Cito Eindtoets. Klik in het menu hierboven om meer informatie te vinden.